Tablets geven cliënten meer regie

Het gebruik van tablets in de zorg vergroot de eigen regie van cliënten, is efficiënt én effectief. Dit blijkt uit de pilot die in 2013 van start ging. Een vervolgpilot moet antwoord geven op de vraag of een brede invoering binnen Dichterbij en Kleur zinvol en wenselijk is.

Twintig ambulante gezinsbegeleiders van Dichterbij en Kleur en zestig cliënten en verwanten hebben in de eerste pilot ervaring opgedaan met zorg op afstand via iPads. Via een app van FocusCura kan de cliënt beeldbellen met zijn begeleider. Acties en afspraken die uit contacten voortvloeien, legt de begeleider vast in MeXtra. Dit is een online dossier en ondersteuningsplan, waar professionals, cliënten, verwanten en anderen die een rol spelen in het zorgproces de voortgang kunnen vastleggen. Eén cliënt, één plan, zo is het idee.

Online ondersteuningsplan
Verwanten zijn zeer te spreken over het online ondersteuningsplan via MeXtra. “Omdat ouders ook meewerken aan het plan, wordt het meer het plan van het gezin zelf en minder van de professional. De iPad maakt het rapporteren met behulp van MeXtra ook een stuk eenvoudiger en sneller.” Een meerwaarde vindt Charalda ook dat een gezin zelf situaties thuis kan filmen om die later met de begeleider te bespreken. “Je kunt ook online meekijken. Als een gezin samen zit te eten bijvoorbeeld, kun je via de iPad het gedrag van de cliënt bestuderen. Je zit dan als het ware zelf aan tafel.” Begeleiders zijn unaniem van mening dat zorg op afstand het efficiënt en effectief werken bevordert. Charalda: “Fysieke contacten worden deels vervangen door beeldzorgmomenten. Er zijn dus minder reistijd en -kilometers, bovendien kom je via zorg op afstand eerder to the point dan bij fysiek contact.” Lees het hele artikel op de website van KLEUR.

Waalzorg over MeXtra & inspectiebezoek IGZ.

Waalzorg, inspectiebezoek IGZ en MeXtraWij zijn zeer tevreden over  MeXtra .
We hebben in april J.L een inspectie gehad van de IGZ. Zij waren ook erg te spreken over MeXtra .

Je kan MeXtra naar de hand van de organisatie zetten d.m.v. toevoegen of weglaten van verschillende modules.
Hierdoor word het een stukje maatwerk passend bij iedere organisatie.

Daarnaast is het een transparant systeem doordat je er voor kan kiezen om cliënt/ouders/verzorgers op afstand mee te laten kijken en te participeren.
Hierdoor creëer je een heldere en transparante organisatie.

Met vriendelijke groet ,

Laura en Chantal de Waal
Waalzorg

Blog over eigen regie in de zorg m.b.v. MeXtra op DigitaleZorgGids.

Eigen regie in de zorg

Het gastenblog van Janneke is vandaag verschenen op DigitaleZorgGids. Zij beschrijft daarin haarfijn wat de kracht is van het beheren van je eigen dossier. Lees het blog op http://www.digitalezorggids.nl/blog/eigen-regie-in-mijn-dossier

Ik heb zelf inspraak wie er in mijn dossier mogen lezen en/of schrijven. Ik vind dat heel fijn want zo weet ik ook wie er wel en niet leest. Ook voor mijn begeleidster en ergotherapeute is het handig. Zij kunnen op deze manier eenvoudig op de hoogte zijn en blijven van mij, de dingen die er gebeuren en de actie(s) die door een van ons ondernomen is/zijn zonder dat ze daar contact met elkaar over hoeven te hebben.

Eigen regie in mijn dossier

Ergens vorig voorjaar kwam mijn ambulant begeleidster met iets nieuws. Ze zouden een pilot gaan starten met o.a. een nieuwe dossiervorm genaamd MeXtra. En ik zat in die pilot. Leuk, want ik ben altijd wel te porren voor wat testwerk.

Ook van mij liggen of lagen bij diverse instellingen dossiers. Dossiers waar ik nooit een letter zelf in geschreven heb. Dossiers waar ik nooit zo in kon om te kijken wat er over mij geschreven werd. Ik heb dat als cliënt zijnde nooit als echt prettig ervaren. Soms las ik later stukken terug, als ik ze opvroeg, waaruit voor mij zo duidelijk bleek dat ze me niet begrepen hadden of dingen verkeerd geïnterpreteerd hadden. Niet goed voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen.

Ik vond het dus geweldig om te horen dat het deze keer de bedoeling was dat ik zelf mee zou gaan schrijven.
De opzet is heel simpel en wijst redelijk zichzelf. Je begeleiding maakt, samen met jou, een doel, of te wel een individueel ontwikkelingsplan (IOP) aan, en dan kun je daar op rapporteren. In principe kun je zoveel doelen aanmaken als je wilt. En is een doel behaald en/of niet meer van toepassing dan kun je hem afsluiten. Je kan het doel dan alleen nog maar nalezen.
Je kunt zoveel of zo weinig schrijven als je zelf wilt en hebt tevens de mogelijkheid om diverse soorten bestanden toe te voegen. Je kunt hierbij denken aan foto’s, video’s, word-documenten, etc.
Ik vind het een gebruiksvriendelijk programma en voor mij wijst het eigenlijk zichzelf. De handleiding die je er bij krijgt is dermate duidelijk dat iedereen er wel mee overweg kan.

Ik heb zelf inspraak wie er in mijn dossier mogen lezen en/of schrijven. Ik vind dat heel fijn want zo weet ik ook wie er wel en niet leest. Ook voor mijn begeleidster en ergotherapeute is het handig. Zij kunnen op deze manier eenvoudig op de hoogte zijn en blijven van mij, de dingen die er gebeuren en de actie(s) die door een van ons ondernomen is/zijn zonder dat ze daar contact met elkaar over hoeven te hebben. Mocht het nodig zijn dan nemen zij uiteraard gewoon alsnog contact met elkaar op. En ik hoef niet voor postbode te spelen doordat ik de een niet meer bij hoef te praten over mezelf en de ander en vice versa.

Ik kan op elk apparaat met een internet verbinding, dus ook met een iPad, mijn dossier in. Het geheel is dusdanig beveiligd dat ik geen angst heb dat onbevoegden in mijn dossier in kunnen.
Het feit dat ik zelf kan schrijven geeft mij het gevoel dat ik een aandeel heb in mijn eigen dossiervorming. Dat mijn inbreng een meerwaarde heeft en dat ik gehoord en gezien word. Ik ben er ook een stuk minder wantrouwend door geworden. Ik kan immers zien wat mijn hulpverleners schrijven. En ik kan bijvoorbeeld aangeven als zij een andere interpretatie van iets hebben dan dat ik het bedoeld heb. Dat voorkomt ook misverstanden en een niet passende aanpak bijvoorbeeld.

Wat mij betreft is deze manier van dossiervorming een aanwinst. Ik, als cliënt, heb het gevoel serieus genomen te worden en zeggenschap te hebben over mijn dossier en mijn hulpverleners rapporteren op 1 plek en kunnen eenvoudig op de hoogte blijven. Ik was dan ook blij te horen dat de instelling verder gaat met het concept en ik hoop echt dat het een blijvend iets gaat worden!

Janneke

Anders vasthouden 2.0

Zafanja HartogMet kloppend hart en zwetende handen wacht ik twaalf ouderparen op in de kelder van een majestueuze villa. Zo zal ik ze vertellen wat er de komende tijd voor hun kinderen en henzelf zal gaan veranderen. Ze maken voor het eerst kennis met mij, terwijl ik al een tijdje in dienst ben.
Op een enkeling na heb ik nog niemand gesproken. Ik ben de persoon die beslissingen zal gaan nemen over hun kind. De zoveelste passant in de zorg, die zegt dat ze hun kind los moeten laten. En de persoon die denkt te weten wat het beste is voor hun kind. Tenminste, ik verwacht dat ouders dit denken. En daar krijg ik best wel de zenuwen van.

Er moet ook veel gaan veranderen. De inspectie vindt dat er nog maar weinig op papier staat. Er wordt niet gewerkt met ondersteuningsplannen. Zelfbepaling van de bewoners lijkt er nauwelijks te zijn. Terwijl deze woning ooit is gestart vanuit een idealisme, waar men het anders zou doen dan de grote instellingen.
Nu is er zonder hun betrokkenheid een gedragsdeskundige in dienst genomen. Ook nog eens één met voorliefde voor VG 2.0, de verbetering van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking door interactieve informatie-uitwisseling via internet. Interactief met de mensen zelf. De ultieme manier van eigen regie. Die gedragsdeskundige ben ik. Mijn voornaamste taak wordt de introductie en uitvoer van het ondersteuningsplan. Een complete aardverschuiving voor de meeste betrokkenen binnen deze woning.

Eigen regie, zelfredzaamheid en participatie zijn natuurlijk niet nieuw. Al jaren roept de overheid dat we moeten zorgen dat in plaats van zorgen voor. We moeten de cliënt mondiger maken, zodat hij gelukkig wordt en weer mee kan doen met de maatschappij. Weg met de betutteling! De complete WMO is op deze principes gebaseerd. Maar wie heeft ondertussen de ouders ingelicht? Al vanaf de geboorte waken zij over hun zorgenkind. Het lichaam groeit op tot volwassene terwijl het innerlijke kind voor hen blijft bestaan. Een kind dat je nooit en te nimmer los kunt laten, terwijl vreemden hen anders vertellen. En daar krijgen zij de zenuwen van.
Er is veel vertrouwen voor nodig om de zorg voor je kind te delen. Wanneer die zorg niet altijd even vlekkeloos verlopen is, wordt dat alleen nog maar moeilijker. Ik stel mijzelf voortdurend de vraag hoe ik dit vertrouwen ga krijgen. Om een begin te maken met dit proces wend ik mij tot het digitale ondersteuningsplan. Een paar jaar geleden maakte ik kennis met MeXtra, een ondersteuningsplan waarin je alleen het hoognodige zet en volledig naar eigen inzicht in kan richten. En vanuit huis in kan schrijven en lezen met je eigen wachtwoord. Dat betekent dus ook dat ouders vanuit huis mee kunnen schrijven en lezen.
Volledige transparantie van het ondersteuningsproces. Dit vergt vervolgens ook weer veel vertrouwen van de begeleiding, maar dat is een ander verhaal.

Deze avond moet ik de ouders inlichten dat we een ondersteuningsplan gaan gebruiken, een digitaal ondersteuningsplan. En zoals ik verwachtte, volgt er veel weerstand. Niet meer dan logisch, gezien de huidige omstandigheden. Wanneer ik hortend en stotend dreig op te geven, zegt een moeder ineens: “Oh, dus eigenlijk is dit een middel om betere zorg te verlenen en geen doel op zich”. Het eerste sprankje hoop vormt zich voor mijn ogen. Zouden ze het ook zien, dat transparantie meer vertrouwen geeft?

Nu, twee maanden verder, krijgen de eerste ouderparen hun wachtwoord. Het plan is nog niet compleet, maar ze willen alvast wat spelen. Zelfs ‘Jan Test’, onze oefencliënt, wordt onder de hoede genomen van ouders, terwijl er voor hun eigen zoon nog geen letter geschreven staat.

Om mijn collega te quoten: “Je moet ouders niet vragen los te laten, je vraagt ze om anders vast te houden”.
Door MeXtra kan ik ze vragen anders vast te houden, op de VG 2.0-manier.

Zafanja Hartog, gedragskundige.

Bezoek tweede kamerlid Tanja Jadnanansing (PVDA)

Op zaterdag 16 februari bracht Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) een bezoek aan Villa Kakelbont, een bijzondere woonvorm voor kinderen met een beperking van 0 – 18 jaar.
De parlementariërs van de PvdA zijn bezig met een zorgtour en zijn onder meer geïnteresseerd in zorginnovatie.

MeXtra is een van de onderwerpen die ze graag wilden zien. Op Villa Kakelbont wordt momenteel een MeXtra-pilot uitgevoerd, vandaar de keuze voor het bezoek aan Villa Kakelbont. Tanja Jadnanansing heeft uitleg gekregen over MeXtra door Geert Klein Breteler, bedenker MeXtra, en zij was erg enthousiast. Ook waren enkele ouders aanwezig om hun visie op MeXtra te geven. Tanja Jadnanansing vond het goed om te horen hoe belangrijk en zinvol de communicatie met ouders door middel van MeXtra is.
Na het bezoek heeft Tanja Jadnanansing hierover getwitterd.

tanjajad
@geertkb Het was vooral mooi om te zien hoe blij ouders zijn met #MeXtra!#zorgtour
22-02-13 15:48
tanjajad
@Jacco_Rozenberg het is ontroerend hoe trots jij op Iris bent!
22-02-13 18:12

Later liet Tanja Jadnanansing nog weten ze MeXtra een geweldige tool vindt.

Dat ICT de zorg een menselijk gezicht geeft dat is toch prachtig, aldus Tanja.

 

 

Dichterbij zet iPads in bij vernieuwende zorg

Dichterbij gaat bij wijze van proef iPads inzetten als innovatief hulpmiddel in de ondersteuning en begeleiding van cliënten. Gezinsbegeleiders van Kleur, kinder- en jeugdzorg van Dichterbij en medewerkers voor de volwassenenzorg bij Dichterbij gaan van start met de proef Zorg op Afstand. Zestig cliënten krijgen daartoe een speciale iPad in bruikleen.

MeXtra wordt ingezet om online te kunnen rapporteren op de doelen uit het ondersteuningsplan. Het rapporteren gebeurt niet alleen door de begeleiders, ook de cliënten en/of ouders worden in de gelegenheid gesteld om met behulp van de iPad op hun eigen doelen te rapporteren. Maar ook bijvoorbeeld een leerkracht op school kan zo de voortgang vastleggen terwijl de begeleider én de client dat dus direct kunnen lezen.

Transparante zorg optima forma.

Lees hier het persbericht.

Ledenbijeenkomst VGN – meekijken op het scherm

Ruim honderd medewerkers van VGN-instellingen hebben eind januari meegekeken op het scherm van digitale ondersteuningsplannen. De VGN organiseerde hierover twee ledenbijeenkomsten in Den Bosch op 25 januari bij Cello en in Almere op 31 januari bij Triade. Een leerzame dag die in een grote behoefte voorzag. De presentaties maakten duidelijk dat er nu een grote kwaliteitsslag wordt gemaakt via betere informatieuitwisseling en methodisch werken.
Stichting Driestroom liet daarin zien hoe ze daar met behulp van MeXtra werken met ondersteuningsplannen. In het online dossier geven ze oa ook ouders toegang tot de rapportages van hun kind.
Meer informatie over dee bijeenkomst is te lezen op de website van VGN.