zorginnovatieboek

Co-creatie Zorginnovatieboek

Met relaties een boek schrijven en uitgeven over veranderingen/innovaties in de zorg. Dat is het doel van de initiatiefnemers Co Politiek en Remco Hoogendijk van het co-creatie Zorginnovatieboek. Het initiatief is gestart op 1 februari 2012.

Ik ben één van de auteurs en mijn bijdrage gaat over het ‘Online Zorgplan’.

Wij, de co-auteurs en initiatiefnemers van het Co-creatie Zorginnovatieboek, nodigen je van harte uit om te stemmen en commentaar te geven op de door ruim 100 co-auteurs ingezonden innovaties/veranderingen. Je stem en mening is van groot belang. De circa 100 tekstuele bijdragen op de site vormen een tussenstand. Om de kwaliteit van de bijdragen verder te te verhogen willen we je vragen om naast het stemmen kritisch commentaar te geven zodat de co-auteurs extra impulsen krijgen om de bijdrage te verbeteren cq door te kunnen innoveren.

U kunt stemmen op mijn bijdrage op http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/2012/05/08/online-zorgplan/
Bij voorbaat dank voor uw stem.

Online Zorgplan

De grootste verandering als gevolg van het gebruik van MeXtra is het online beschikbaar stellen van het gehele dossier en de mogelijkheid voor de zorgvrager zelf ook zijn eigen voortgang vast te leggen. In MeXtra werken zorgvrager, diens natuurlijke netwerk én zorgprofessionals samen aan het realiseren van de doelen uit het zorgplan.
Er worden doelen beschreven in het zorgplan die moeten leiden tot betere kwaliteit van bestaan voor de zorgvrager. Deze doelen worden niet alleen, zoals nu nog vaak gebeurt, aan zorgprofessionals gekoppeld maar ook aan de zorgvrager en de mensen in diens netwerk (mantelzorg, vrienden, familie, etc.). Al deze partijen kunnen worden ingezet om te komen tot de best denkbare zorg, ondersteuning en aandacht. Alle betrokkenen die in het zorgplan een rol hebben gekregen kunnen hun voortgang online vastleggen. Het grote voordeel is dat iedereen daardoor direct van alles op de hoogte is.

De historie blijft toegankelijk zodat men ook jaren later kan zien wat gewerkt heeft en wat niet en waarom. Ook voor professionals die op dat moment nog niet voor die zorgvrager werkten.

De oplossing wordt nu toegepast binnen de AWBZ, Zvw en PGB gefinancierde zorg. De verwachting is dat het volgend jaar ook toepassingsmogelijkheden gaat krijgen binnen de WMO. MeXtra wordt momenteel gebruikt binnen Verstandelijke Gehandicaptenzorg, Verslavingszorg, GGZ en kleinschalige (jeugd)zorg. Het is zo flexibel opgebouwd dat het in minder dan een dagdeel op maat kan worden gemaakt voor elke zorginstelling.

MeXtra wordt de komende tijd uitgebreid met een module cliënttevredenheid en kwaliteitsverbetering. Verder gaan we werken aan het integreren van Social Media,; de zorgvrager bepaalt zelf of hij dit wil gaan gebruiken.

Auteur : Geert Klein Breteler

Download het volledige artikel inclusief visie en smart beschrijving.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>