Berichten

Nominatie #Duim2011

Doenn Begeleiding is genomineerd voor het gebruik van MeXtra in hun dagelijkse werk.

Doenn Begeleiding is een kleinschalige en ondernemende organisatie in Friesland.
Het kenmerkt zich door flexibiliteit, korte lijnen, open, transparant, laagdrempelig en is gericht op contact.
Doen Begeleiding is vernieuwend in de zorg omdat het gebruikt maakt van nieuwe media in de begeleiding. Voorbeelden zijn online begeleiding via chat, Skype en mail. Onlangs is Doenn begeleiding gestart met MeXtra. Dat is een online cliënt volgsysteem waarin begeleidingsplannen worden opgesteld en op de voortgang kan worden gerapporteerd. Het vernieuwende is dat ook de cliënt en diens netwerk hier een actieve rol in kunnen nemen. Zij worden gekoppeld aan te behalen doelen en te verrichten acties.

De cliënten en hun directe netwerk kunnen daarbij zelf online hun eigen voortgang en bevindingen vastleggen. Daarmee wordt dus de kennis van de professionele hulpverlener en die van de cliënt en zijn directe netwerk gebundeld en is deze altijd onine beschikbaar. Doenn Begeleiding creëert op deze manier een online support community.

Doenn Begeleiding benadrukt dat elke hulpvraag om een andere benadering vraagt. Zij vinden het daarbij belangrijk niet alleen te kijken naar de beperking, maar juist naar de mogelijkheden en hierbij de hulpvraag als uitgangspunt te gebruiken.

Hun credo is: Samen doen, mee doen en er toe doen

Wij zijn er trots op dat MeXtra genomineerd is voor deze publieksprijs. Het genereert extra aandacht voor een 2.0 oplossing in de zorg. De client kan online participeren hetgeen kan leiden tot meer commitment in de begeleiding/behandeling.

U kunt ons helpen door een stem uit te brengen op MeXtra.

Dan kan op http://www.zorgbelang-fryslan.nl/index.php?p=707

Kies voor MeXtra – Doenn, optie C.

Bij voorbaat dank voor uw stem.

#Duim2011