Berichten

Ouders Villa Kakelbont toegang tot rapportage.

Zo’n drie jaar geleden heb ik bedacht dat rapportage over cliënten online toegankelijk zou moeten worden voor cliënten en hun netwerk. MeXtra bestond toen al zeven jaar en draaide goed bij verschillende grote en kleinere zorgaanbieders in het speelveld van GGZ en VG. Professionals konden er methodisch hun zorgplannen in vastleggen en gestructureerd op de interventies en werkdoelen rapporteren. Maar er mistte iets, juist de cliënt zelf. Die had geen toegang, behalve als een begeleider de rapportage printte en deze de cliënt liet lezen.

We hebben destijds besloten om MeXtra van de grond af opnieuw op te bouwen om daarmee een goede SAAS oplossing te maken waarin alle betrokkenen van de cliënt, inclusief de cliënt zelf, in kan loggen en direct de juiste autorisaties in het programma heeft. Naast dit technische proces ging ik ook de boer op om dit idee in het land neer te leggen. Dat heb ik geweten. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om de cliënt zelf in te laten loggen, stel dat zij alles konden lezen wat er over hen geschreven werd…… Dat maakte voor mij de drive om er mee door te gaan nog vele malen sterker.

Inmiddels is de aandacht voor zorg 2.0 toegenomen en is de belangstelling om het eens helemaal anders te gaan doen aanzienlijk gegroeid. Verschillende kleinere zorgaanbieders gebruiken nu MeXtra om daarmee hun cliënten toegang te geven tot hun dossier zodat zij ook zelf online vast kunnen leggen hoe het met hen gaat.

Maar vandaag is toch een GROTE dag want een middelgrote instellingen binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg heeft een groep ouders van kinderen met een beperking toegang gegeven tot het online dossier. Woonvorm Villa Kakelbont van Stichting Driestroom is gestart met een pilot waarmee ouders kunnen lezen wat de begeleiders over hun kind opschrijven. Ouders kunnen zelf ook hun verhaal in MeXtra kwijt. Als ze bijvoorbeeld in het weekend met hun kind op verjaardagsvisite bij oma zijn geweest kunnen ze dat vermelden zodat de begeleiders direct op de hoogte zijn.

De komende maanden zal de pilot verbreed worden. Er komen meer onderdelen uit het dossier beschikbaar en er kunnen meerdere mensen uit het netwerk in gaan loggen. Daarbij moet u denken aan de leerkracht op school of de huisarts in de wijk.

Vorige week donderdagavond heb ik de ouders uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat en zij waren allemaal erg verheugd met deze nieuwe mogelijkheden. Voor mij was het een bijzonder moment om dit met hen te delen en te ervaren dat dit de juiste weg is die we binnen de zorg aan zijn ingeslagen.

Pagina's

Lezingen

Geert Klein Breteler geeft regelmatig lezingen en workshops over zorg 2.0 toepassingen binnen de Care, gecombineerd met nieuw organiseren, methodisch werken rapporteren in de zorg, etc.

Zorgcongres Zorgbelang Fryslan, 28-10-2011

Reshape Talk, n.a.v. TEDxMaastricht

 

Geert  is tevens gastdocent bij Hogeschool Windesheim.
Presentatie HBO Windesheim op 16 mei 2011

Lezing gegeven voor Jeugdzorg 2.0 bijeenkomsten regio Noord en Gelderland | Jeugdzorg 2.0
Prezi Stichting de Driestroom | Social Media & Care