Mijn visie op zorg en ICT.

Ik was vanochtend bezig een vragenlijst te beantwoorden in het kader van een selectietraject voor een ECD bij een zorginstelling. Doorgaans is dat een saaie klus waar ik het liefst zo min mogelijk mee te maken krijg. Een van de vragen in het formulier was hoe mijn visie op zorg en ICT er uit ziet.  En ja, met zo’n vraag kan ik wel iets.
Ik heb die visie kort uitgeschreven en deel deze graag met jullie.

Zorg is mensenwerk en daar kan ICT heel goed bij ondersteunen.
Voor mij zijn 3 pijlers van belang*:

Vakmanschap

Vertrouwen

Verbinding

mensen die echt iets kunnen

iets overlaten aan de ander

het samen doen

In plaats van:

Command

Control

Communication

strategie, beleid, regels

toezien opvolging richtlijnen

uitleggen, implementeren

Er is lef en leiderschap nodig om bovenstaande paradigma shift te realiseren en ik ben er van overtuigd dat dit de enige weg is.
MeXtra is volledig op deze verandering gebouwd. Zo min mogelijke administratieve last met een zo groot mogelijk effect.
Sinds 2010 hebben cliënten en mensen in hun netwerk al de mogelijkheid om een account in MeXtra te krijgen en zelf toegang te krijgen tot hun dossier. Niet alleen toegang maar ook daadwerkelijk de mogelijkheid om echt van waarde te zijn binnen het team van begeleiders en behandelaren, de cliënt als partner zou je kunnen zeggen.

Ik geloof niet in cliëntportalen, deze worden nu massaal op de markt gebracht met de volgende redenen; de software waarop het portaal gebaseerd is, is niet gebruiksvriendelijk genoeg om cliënten in te laten werken én organisaties durven het niet aan om de cliënt en hun netwerk echt toegang te geven dus doen ze dat liever in een afgesloten portaal. Toegang geven tot het ondersteuningsplan is dan vaak niet meer dan online inzage in het plan terwijl de dialoog tussen cliënt en professional achterwege blijft, een gemiste kans.

Ik ben er van overtuigd dat zorgorganisaties alleen kunnen voortbestaan als ze met hun klanten een optimale en transparante samenwerking aan durven te gaan, dat doe je niet door een cliëntportaal aan te bieden maar door echt samen te werken.

Door blijven gaan op de oude weg is een doodlopende weg.

* Rijnlands model